W kategorii tej zawierają się kursy związane z tańcem.